+
Menu
Ru Ro En
Despre noi

Platforma digitală “Spic de Grâu” este un produs al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova care cu aportul partenerilor săi lansează această initiativă, ridicînd activitățile sale de susținere și sitimulare a fermierilor din Moldova la un alt nivel.

Platforma creată este destinată, în primul rind, membrilor Federației Naționale a Fermierilor, care au posibilitatea pe deplin să beneficieze de toate avantajele generate. Principalele dintre acestea sunt:

 • - Stimularea vînzărilor fermierilor prin utilizarea posibilităților mediului Online;
 • - Efectuarea achizițiilor la prețuri reduse;
 • - Acces la informație cu specific antreprenorial și agrorural;
 • - Acces la noi servicii de extensiune rurară, din care:
 • a) Consultări individuale cu cei mai buni experți din diverse domenii;
 • b) Solicitarea de instruiri cu tematici specifice din domeniul antreprenorial și agrorural;
 • c) Colaborări în vederea inițierii și dezvoltării afacerilor din zonele agro-rurale.

Platforma digitală Spic de Grâu alcătuiește 3 blocuri:

 1. Blocul Call-Centru
 2. Blocul – Biblioteca Fermierului.
 3. Blocul – AgroPiața

Blocul Call-Centru are la bază principiul operativității, fiind orientat spre satisfacerea necesităților urgente a fermierilor (membrilor FNFM), principalele elemente fiind

 1. Fermierul poate solicita consultații individuale de la cei mai buni experți din domeniu;
 2. Fermierul poate reclama problemele parvenite în activitatea proprie;
 3. Fermierul poate inainta idei/propuneri de colaborare cu FNFM;
 4. Fermierul poate specifica cursurile/seminarele care ar dori sa le treacă.

- Blocul – Biblioteca Fermierului are menirea de a oferi fermierilor (membrilor federației) un spectru larg de informații profesionale, specializate din domeniul agriculturii. Accentul va fi pus pe metodele/tehnicile/instrumentele moderene utilizate la cultivare/creștere/prelucrare pentru principale direcții de activitate din agricultură. Astfel contruibuind la creșterea capacităților de dezvoltare a activității fermierilor.

- Blocul – Agropiața are menirea de a crea un cîmp comercial de colaborare:

 • a) Intre fermieri;
 • b) Între fermieri și prestatorii de Imputuri;
 • c) Între fermieri și consumatorii finali.

Fermierii i-și pot crea pagina proprie de promovare a produselor proprii sau plasa anunțuti de orice tip: vînzări bunuri/prestări servicii; achiziții; operațiuni barter; angajare a lucrătorilor pentru diverse activități sezoniere; arenda tehnicii specializate, altele.

Pentru a face cunoștinșă cu cu alte activități a FNFM puteți vizita pagina fnfm.md

Mult succes intr-o nouă cale!